அயன் ரான்ட்,ஒருகடிதமும் சில சிந்தனைகளும்

அயன் ரான்ட்,ஒருகடிதமும் சில சிந்தனைகளும்

ஜெயமோகன்.இன் ல் இருந்து

அயன் ராண்ட் குறித்த என்னுடைய கட்டுரைக்கு வந்த ஒரு  கடிதம் என்னை மிகவும் சிந்திக்கச் செய்தது. இப்போது அமெரிக்காவில்,நியூயார்க்கில்,  இருக்கிறேன். ஊரில் இருந்திருந்தால் இக்கடிதத்தை பொருட்படுத்தியிருக்க மாட்டேன். நானல்ல,  எந்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளரும் பொருட்படுத்தி பதில் சொல்லத்தக்க கடிதம் அல்ல இது. ஆனால் இங்கே அமெரிக்க கல்விமுறை பற்றி மேலும் மேலும் உற்சாகமாக இங்குள்ள நண்பர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். மேலும் இக்கடிதம் வந்தநாளில் நான்  எம் ஐ டி – ஹாவார்ட் சென்றிருந்தேன்.

இங்குள்ள கல்விமுறை போதனை சார்ந்தது அல்ல, முழுக்க முழுக்க உரையாடல் சார்ந்தது என்றார்கள். மாற்றுக்கருத்துக்களை முன்வைத்து அவற்றின் முரணியக்கம் மூலம் சிந்தனையை முன்னெடுக்கும் முறை. இம்முறை தொன்மையான கிரேக்க சிந்தனை முறையில் இருந்து உருவானது. இந்தியாவிலும் பழங்காலத்தில் இருந்த கல்விமுறை இதுவே. கருத்து X எதிர்கருத்து என நகரும் உரைமாற்றாடல் முறை. நாம் அதை சுபக்கம்X பரபக்கம் என்று சொன்னோம்.

உரையாடல் சார்ந்த கல்விமுறையில் சீரான திறன்மிக்க உரையாடலுக்கான அடிப்படைகள் ஆரம்பப்பள்ளி தளத்திலேயே மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. எந்தக்கருத்துக்கும் மறு கருத்து உண்டு என்பது அதன் அடிபப்டை விதி. மறுகருத்து இருந்தால்மட்டுமே ஒரு கருத்து இயக்கநிலையில் இருக்க முடியும் என்பது அடுத்த விதி. சங்கரர் காலம் வரை இந்திய மெய்ஞானம் முழுக்க முழுக்க இப்படித்தான் பேசப்பட்டது

நமக்கு நவீனக்கல்வியை அளித்த பிரிட்டிஷார் அவர்கள் அக்காலத்தில் வைத்திருந்த கல்விமுறையை அப்படியே இங்கே கொண்டுவந்தார்கள். அந்தமுறை ஐரோப்பாவில் முன்னரே இருந்த கிறித்தவ மதக்கல்விக்கூடங்களை முன்னுதாரணமாக ஆக்கி  உருவாக்கப்பட்டது. அது போதனை முறை. அதை கல்வி என்பதைவிட பயிற்றுவித்தல் எனலாம் . இதன்படி கருத்துக்கள் முரணியக்கம் மூலம் முன்னகர்வதில்லை. சங்கிலி போல ஒன்றில் மாட்டிக்கொண்டு அடுத்தது நீள நிகழ்கிறது. ஒருவர் சொல்ல இன்னொருவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டு மேலே செல்கிறார்.  இப்படித்தான் நாம் பெரும்பாலும் எல்லாவற்றையும் படிக்கிறோம். பெரும்பாலும் எல்லாவற்றையும் சிந்திக்கிறோம்

ஆகவே நமக்கு விவாதிக்கவே தெரிவதில்லை. நம் விவாதங்களை சாதாரணமாக படித்தாலே இது தெரியும். விவாதத்துக்கான அடிபப்டைக் கூறுகளில் எளிய பயிற்சி கூட இல்லாமல் நாம் விவாதிக்கிறோம். நம் சூழலில் கிடைக்கும் உயர்கல்வியை அடைந்தவர்கள்கூட இதற்கு விதிவிலக்கில்லை.

நம் விவாதங்களில் காணப்படும் ஏறத்தாழ எல்லா சிக்கல்களும் கொண்ட கடிதம் இது. இதை மொழியாக்கம் செய்ய இப்போது நேரமில்லை. மேலும் மொழியாக்கத்தின் மீது பழியும் விழுந்துவிடலாகாது.

*
Dear Mr Jeyamohan,

I am an Engineer and have widely readmany of Ayn Rand’s work. I’ve read her Anthem, We the living, Fountainhead, Atlas Shrugged, The Virtue of Selfishness, The Romantic Manifesto etc. I’ve also read biographies of Ayn Rand by Barbara Branden and Nathaniel Branden. Also I am a big fan of Will Durant. With this backdrop let me critique your recent blogs on Ayn rand. Let me also note here that you have read only Fountainhead.

There are several factual errors in your blog lets clear that first.

In “Ayn Rand 1″ you cite the affair she had with Nathaniel Branden and that she had concealed it from everyone. Both Barbara Branden and Nathaniel Branden in their respective biographies of Ayn Rand clearly state that the “affair” was actually done with the concurrence of all involved. Ayn’s husband Frank O’ Connor and Barbara Branden then Nathaniel’s wife. It ended tragically, as all such affairs do, with pain for all. However it is critical to note that none of it was concealed.

Considering that you are a Tamil writer its astounding that you claim Rajendra CHola felt the “need” to construct a temple taller than what his father Raja Raja Chola constructed. Its a plain fact that Gangaikondacholapuram temple is shorter than Brihadeeswara temple. Legend has it that the son did NOT WANT to exceed what his father contructed out of respect. I am not sure as to why you imply that GKC is taller than Brihadeeswara (from blog Ayn Rand 2)

You ask why is Ayn Rand accorded such respect in our higher education (AR 1). The tenor of the sentence makes it seem that as if her books are part of curriculum, some kind of required reading for university exams. Nothing is farther from truth. Ayn Rand’s popularity in colleges is actually despite the Indian education model which extols servility, sacrifice etc. This basic misattribution leads to completely flawed reasoning in the  paragraphs after that. You make it appear that our education model complemented by Ayn Rand makes professionals assume a “morality code” different from that of the lay public. Government servants, Engineers and doctors are part of the same public in fact most only have the same moral code as the general public.

From critiquing a book you wander into unrelated areas beyond your expertise. I am referring to your meandering on Agri engineers as hand maidens on corporations and how they interact with the farmer.

The worst lie you had said was that Ayn Rand died in a mental asylum. She just died of heart attack.

Now the philosophical differences. You are free to disagree with her ideas on individualism. That you feel like prostrating at somebody’s feet when he explains Wittgenstein clearly illustrates how far away from Ayn Rand you are intellectually. Of course I cannot blame you as a Tamilian you feel like falling at anybody’s feet that is your freedom.

I departed Tamil Nadu 11 years back and did not have the chance to read you. Following the recent news and blogs I understand you are some celebrated writer. I was stupefied when you suggest reading “Story of Philosophy” and “Sophie’s Choice” as alternative to Ayn Rand. Both books are totally different and even between them I simply cannot understand suggesting “Sophies Choice” along side “Story of Philosophy”. Will Durant’s book is one of the best books that gives an introduction to key western philosophers which starts with Aristotle and ends with Dewey/ Russel / Santayana. Ayn Rand is latter day phenomenon. These are all very different books with different purposes. I can understand substituting Will Durant’s “STory” for Bertrand Russel’s “History of Western Philosophy” but to suggest reading Will Durant instead of Ayn Rand shows you understood neither. Where in the hell did “Sophie’s Choice” come in this.

Its your 2nd and 3rd blogs that take the cream for mediocrity.

That Ka.Na.Su rubbished Ayn Rand with his left hand is of no consequence. KNS remains unknown even in Tamil Nadu, how many of his books are in print. Ayn Rand’s books continue to sell by the thousands. Your critique of why Roark refused to follow tradition betrays a total lack of understanding. Probably your English knowledge was a handicap. Roark refuses to follow tradition not to just do something different, he refuses to honor something just because it is antique, he is an iconoclast, more to the point he wants to construct building with new materials and allow the forms to flow from the nature of the new building materials. He refuses to build with steel in the same form as was done with stone and marble. Moreover each building gets its own form depending on its function. These are all profound architectural view points. Also only if you know how much Ayn Rand loved New York sky scrapers can one appreciate her ideas in Fountainhead. New York inspired Ayn Rand. Only aesthetic fools and technoligically illiterates can fail to appreciate the wonders of Empire state building or the bridges of NYC. Each is an architectural marvel requiring the highest intellectual efforts. Something as simple as trash disposal in a 100 storey building is a science by itself. Ka Na Su or you can never grasp the intellect behind such achievements. You only prattle on marxism, capitalism etc. Frank Lloyd Wright, America’s greatest architect was in later years Ayn Rand’s friend after reading Fountainhead.

Your limited intellectual capacity is clearly borne out in the paragraph where you babble that Newton’s and Einstein’s contributions are but a tiny drop and that modern symbology and linguistic philosophy tend toward denying any such thing as individuality. What Einstein and Newton did changed the course of human history only the scientifically illiterate can deny those gigantic intellectual achievements.
I doubt if you will  have the intellectual honesty to publish this letter.

Aravindan Kannaiyan

 

தொடரும்.

One thought on “அயன் ரான்ட்,ஒருகடிதமும் சில சிந்தனைகளும்

  1. A couple of What Thiru Aravindan kannayan said above, did spring verily in my mind as I read the blog on Ayn Rand.
    I am looking forward to a healthy discussion .
    subbu rathinam.
    epporuzh yaar yaar vaay ketpinum
    apporuzh meypporuzh kaanbathu arivu.

பின்னூட்டம்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s